Hướng dẫn đường từ Hà Nội đi Chùa Tiên - Đầm Đa

Lấy điểm xuất phát là bến xe Mỹ Đình. Có 3 lối đi đến khu Du lịch Chùa Tiên - Đầm Đa


Xem chi tiết: Hướng dẫn đường từ Hà Nội đi Chùa Tiên - Đầm Đa

Cách 1: Qua Xuân Mai, dài 81km
- Chạy đại lộ Thăng Long.
- Rẽ trái vào chạy đi Xuân Mai.
- Vào đường Hồ Chí Minh, chạy khoảng hơn 45km thấy biển chỉ dẫn Chùa Tiên
- Rẽ trái vào quốc lộ 21, chạy chừng 5km thấy biển chỉ dẫn Chùa Tiên, rẽ trái chạy vào

Cách 2: Qua Vân Đình, dài 73 km
- Chạy Ba La (Hà Đông)
- Chạy đến Vân Đình
- Chạy đến Tế TIêu
- Chạy đến Chợ Bến
- Rẽ trái vào đường Hồ Chí Minh khoảng 14km thấy biển chỉ dẫn Chùa Tiên
- Rẽ trái vào quốc lộ 21, chạy chừng 5km thấy biển chỉ dẫn Chùa Tiên, rẽ trái chạy vào

Cách 3: Qua Phủ Lý dài 88km
- Chạy cao tốc Pháp Vân - cầu Giẽ tới Phủ Lý
- Rẽ phải vào cầu Hồng Phú
- Chạy thẳng tới thị trấn Chi Nê
- Rẽ phải chạy chừng 8km thấy biển chỉ dẫn Chùa Tiên
- Rẽ phải chạy thẳng vào
Copyright