Phương tiện di chuyển trong khu du lịch


Các phương tiện phục vụ quý khách di chuyển giữa các điểm tham quan trong khu du lịch là xe điện và xe ôm
Giá cả phục vụ tương đối mềm, khoảng 10.000đ/người/lượt
Dưới đây là danh sách các nhà xe điện:
Anh Dũng: 0987541155
Anh Tuân: 0986828656
Anh Hung: 0164.743.2568
Anh Hái: 098.872.5174
... update later!
Copyright