Cam Lạc Thủy nhận chứng nhận bảo hộ thương hiệu

12 Nov 09:35 | Tin tức
UBND huyện Lạc Thuỷ tổ chức lễ công bố, đón nhận văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tập thể "Cam Lạc Thuỷ” và hội chợ cam được tổ chức trong 3 ngày từ 12-14/11 tại sân vận động trung tâm xã Cố Nghĩa, huyện Lạc Thuỷ.

Hội chợ Cam Lạc Thuỷ với quy mô khoảng 60 gian hàng đại diện cho UBND các xã, thị trấn, các doanh nghiệp, các chủ trang trại, nhà vườn trồng cam trong huyện. Theo đó, UBND huyện đã thành lập ban tổ chức lễ công bố nhãn hiệu tập thể cam Lạc Thuỷ gồm 17 người và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên ban tổ chức, Chủ tịch UBND các xã thị trấn, Chủ nhiệm câu lạc bộ trồng cây có múi để lễ công bố thành công tốt đẹp.
Theo lãnh đạo UBND huyện Lạc Thuỷ việc tổ chức lễ công bố đón nhận văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tập thể cho các sản phẩm cam của huyện Lạc Thuỷ với mục tiêu giới thiệu sản phẩm cam Lạc Thuỷ đến người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh phục vụ cho việc quảng bá và giới thiệu sản phẩm, hỗ trợ phát triển sản xuất. Thông qua lễ công bố để nhân dân nhận thức được vai trò của sở hữu trí tuệ trong phát triển KT-XH để từ đó ý thức được việc quản lý, sử dụng, gìn giữ và bảo vệ thương hiệu quả mình.
Cam Lạc Thủy nhận chứng nhận bảo hộ thương hiệu Cam Lạc Thủy nhận chứng nhận bảo hộ thương hiệu Cam Lạc Thủy nhận chứng nhận bảo hộ thương hiệu Cam Lạc Thủy nhận chứng nhận bảo hộ thương hiệu Cam Lạc Thủy nhận chứng nhận bảo hộ thương hiệu Cam Lạc Thủy nhận chứng nhận bảo hộ thương hiệu


Copyright