Lễ Khai hội Chùa Tiên năm 2017

06 Feb 16:40 | Tin tức

Lễ Khai hội Chùa Tiên năm 2017
Như thường lệ ngày 4 Tết hàng năm, Khu du lịch Chùa Tiên - Đầm Đa lại tổ chức lễ khai hội.

Copyright